Profesjonalizacja środowiska ewaluatorów

Profesjonalizacja zawodu ewaluatora jest jednym ze strategicznych działań Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Już w krótce w tym miejscu przedstawimy więcej informacji na ten temat.

Realizacja epidot.pl