Rola psychologii grupy w procesach badań ewaluacyjnych (warsztat)

Prowadzący: Tomasz Waleczko
Warsztat pt. „Proces grupowy w badaniach jakościowych” ma na celu pokazanie typowo występujących faz grupy i ról grupowych tworzących się w naturalnych grupach. Podczas warsztatu uczestnicy doświadczą procesu grupowego i dokonają refleksji nad jego wpływem na prowadzenie

 

Biogram prowadzącego:
Psycholog, trener, ewaluator, trener II st. rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się warsztatami i szkoleniami od 2004 roku. Przeprowadził ponad 7000 godzin szkoleniowych. Główny obszar działalności to szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Założył Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych. Głównym celem zajęcia się ewaluacją było sprawdzenie co, w różnych perspektywach można powiedzieć o skuteczności i trwałości działań szkoleniowych i społecznych. Uczestniczył w ewaluacji programów społecznych, projektu rozwoju umiejętności menedżerskich, programów rozwoju kompetencji życiowych, projektów rozwoju kompetencji kadry szkoleniowej.
Realizacja epidot.pl