dr Seweryn Krupnik

Doktor socjologii, certyfikowany trener i kierownik projektów. Prowadzi zajęcia w Instytucie Socjologii UJ, jest zaangażowany w działalność Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Współpracuje lub współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Zainteresowania naukowe, publikacje i doświadczenie projektowe związane z politykami publicznymi ukierunkowanymi na wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw, dotacje inwestycyjne, redukcja obciążeń administracyjnych, przedsiębiorstwa społeczne), wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu, analizą relacji przyczynowo – skutkowych (w tym z wykorzystaniem badań jakościowych i modelowania logliniowego) oraz wykorzystaniem teorii instytucjonalnych w rozumieniu rzeczywistości.

Realizacja epidot.pl