Szewc bez butów chodzi? Czyli jak ewaluatorzy mogą oceniać swoje działania?

Prowadzący: Łukasz Ostrowski
Jako ewaluatorzy niejedokrotnie wyjaśniamy i przekonujemy naszych klientów o wartości ewaluacji. Mówimy, że jest niezbędnym składnikiem każdego projektu – by pokazać jego wartość, uczyć się z doświadczenia i doskonalić. Ale czy sami stosujemy się do tych rad? Czy i w jaki sposób oceniamy własną pracę i jej efekty? Czy potrafimy to robić? Jakimi narzędziami dysponujemy? Zapraszam wszystkich praktyków ewaluacji do wymiany myśli i doświadczeń. Dyskusja będzie się toczyć w formule warsztatowej, nastawionej na wkład uczestników.
 …
Biogram prowadzącego:
Badacz społeczny i ewaluator w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Współautor poradnika dla programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Ewaluacja – jak to się robi?” oraz poradnika dla samorządów „Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)?” (w przygotowaniu). Organizuje seminaria i szkolenia krzewiące kulturę ewaluacji w środowisku organizacji pozarządowych.
Realizacja epidot.pl