Weronika Felcis

Kraków/Ryga
Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ
członek Zarządu EES i Sekretarz IOCE

 

Dane kontaktowe:

Realizacja epidot.pl