I Ogólnopolski Kongres Ewaluacji

I Kongres Ewaluacji jest ogólnopolskim wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Ma pobudzać do integracji myślenia o ewaluacji, bez względu na określoną branżę.

Problematyka wykładów i warsztatów podkreślać będzie bogactwo i różnorodność tematyki jakiej dotyczy ewaluacja.

Ewaluacja to jeden z kluczowych elementów nowoczesnej gospodarki oraz budowania polityk publicznych w oparciu o dowody, jak również rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szeroka grupa odbiorców Kongresu sprawia, że jest on doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy praktyków, trenerów, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych wykorzystywaniem ewaluacji w swoich działaniach.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo pod linkiem: https://pte.org.pl/kongres/

Realizacja epidot.pl