EPALE: platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych

Serdecznie polecamy odwiedzenie platformy EPALE. EPALE to pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, m.in. szkoleniowców, edukatorów, decydentów, andragogów.

EPALE umożliwia dostęp zarówno do aktualnych informacji o osiągnięciach i trendach oraz do najnowszych wytycznych, materiałów i wyników badań w sektorze edukacji dorosłych, jak również do czołowych, europejskich ekspertów w dziedzinie uczenia się dorosłych.

Platforma EPALE to także możliwość nawiązywania kontaktów z osobami z branży, wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji, publikowania i komentowania treści. To również doskonałe narzędzie do poszukiwania międzynarodowych partnerów do projektów.
www.ec.europa.eu/epale/pl

DODATKOWE KORZYŚCI Z REJESTRACJI NA PLATFORMIE EPALE

  • Możliwość bezpłatnego publikowania informacji o organizowanych wydarzeniach w zakresie edukacji dorosłych.
  • Możliwość publikowania własnych treści, komentarzy, raportów oraz upowszechniania „dobrych praktyk”.
  • Kanał komunikacji i przestrzeń do dyskusji z instytucjami o podobnym profilu.
  • Informacje o wydarzeniach europejskich skierowanych do kadry edukacji dorosłych można wykorzystać przy pisaniu projektów składanych na konkurs w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych.
  • Dzięki różnorodnym opracowaniom na temat strategii i wyzwań sektora Edukacji dorosłych oraz dostępowi do informacji o profilu potencjalnych partnerów projektów, użytkownicy platformy znajdą na niej inspirację przy opracowaniu projektów w ramach
    Akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych.
  • Informacje na platformie mogą być również wykorzystane przy opracowaniu koncepcji projektów dotyczących doskonalenia zawodowego (C-VET) w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.

 

Zapraszamy do polubienia polskojęzycznego profilu „EPALE Polska – uczenie się dorosłych” na Facebooku.

Platforma EPALE – film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=ejo7ZzTLjNU

 

Krajowe Biuro EPALE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Justyna Bednarz (tel. 46 31 206, e-mail: jbednarz@frse.org.pl)

Iwona Buks (tel. 46 31 520, e-mail: ibuks@frse.org.pl)

Michał Łużak (tel. 46 31 521, e-mail: mluzak@frse.org.pl)

Realizacja epidot.pl