Szkoła letnia PONAD

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP) oraz Fundacji Idea Rozwoju zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w unikatowym, w skali naszego kraju, przedsięwzięciu edukacyjnym – Szkole letniej Polityki publiczne Oparte NA Dowodach (PONAD).

Szkoła letnia PONAD to niemal 50 godzin praktycznych zajęć poświęconych analizom kontrfaktycznym. W dniach 11-16 września 2017 roku spotkamy się z Państwem w Krakowie, by porozmawiać o znaczeniu polityk publicznych opartych na dowodach (ang.: evidence-based public policies), również tych pozyskiwanych przy wykorzystaniu analiz kontrfaktycznych.

Patronat nad Szkołą letnią PONAD objęło Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

http://ideaorg.eu/pl/aktualnosci//szkola-letnia-ponad,9.html

Realizacja epidot.pl