Ewaluacja zrównoważonego rozwoju, czyli ewaluator w antropocenie

IIOKE_Panel_I_1Dyskusja na temat tego, jaki świat chcemy oddać kolejnym pokoleniom i jakie wyzwania stoją przed ewaluacją w antropocenie ropozczęła się od prezentacji Weroniki Felcis. Z kolei Dariusz Szklarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Badań Społecznych otworzył dyskusję o tym jak badać rozwój zrównoważony na podstawie doświadczeń ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zwrócił uwagę m.in. na zagadnienie trafności i zrozumiałości wskaźników służących pomiarowi zrównoważonego rozwoju oraz problem zacieśniania współpracy pomiędzy wykonawcami ewaluacji i ocen oddziaływania na środowisko.

 

 

IIOKE_Panel_I_4Także inni badacze jak Agnieszka Śnieżek z EVALU czy Małgorzata Kachniarz z Fundeko podzielili się swoimi doświadczeniami. Konkluzją spotkania była nadzieja, że uda się rozpocząć bardziej otwartą i twórczą współpracę, a także stymulować ewaluację Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie krajowym.

Realizacja epidot.pl