Alicja Zajączkowska

Alicja Zajączkowska

Kluczowe role zawodowe:
badaczka społeczna, ewaluatorka, trenerka, wykładowca akademicki, właścicielka firmy badawczej, społecznik

Kluczowe miejsce pracy/ własna firma:
PrePost Consulting sp. z o.o.

Kontakt mailowy:
alicjazajaczkowska@wp.pl

Więcej o mnie:
https://pl.linkedin.com/in/alicja-zajaczkowska
www.prepost.pl
www.forum-mentorow.pl
www.metapomoc.pl
www.kartymentora.pl

Doświadczenie zawodowe w obszarze ewaluacji:
Z wykształcenia jestem ekonomistką, specjalizuję się w zakresie badań społecznych i ewaluacji, innowacji społecznych, strategii rozwoju oraz zarządzania organizacjami i projektami. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze biznesu i w organizacjach społecznych. Od ponad 15 lat zajmuję się w ramach własnej firmy badawczej realizacją badań społecznych z zakresu innowacji społecznych, polityki społecznej, zdrowia, edukacji, sektora ekonomii społecznej oraz rynku pracy. Mam doświadczenie w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych, moderowaniu grup fokusowych i pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz paneli eksperckich. Jestem praktykiem w prowadzeniu ewaluacji – zrealizowałam ponad 200 projektów/programów, w tym ok. 100 projektów innowacyjnych (mikro i makro innowacje społeczne) oraz ponadnarodowych.

Motywacja do bycia mentorem/ką:
Krzewienie kultury mentoringu to moja aktywność społeczna. Uważam, że warto dzielić się doświadczeniem, bo wiem że daje to korzyść obu stronom. Wiem, że mentorzy kreują mentorów.

Obszary, w których mogę wesprzeć mentee:

PROCES BADAWCZY

 • Tworzenie koncepcji ewaluacji
 • Tworzenie narzędzi badawczych
 • Stosowanie metod badawczych
 • Analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji,
 • Opracowanie raportu ewaluacyjnego

RYNEK EWALUACJI

 • Współpraca z klientami instytucjonalnymi
 • Tworzenie marki ewaluatora/ki

BRANŻA EWALUACJI

 • Ewaluacja w polityce społecznej
 • Ewaluacja w edukacji
 • Ewaluacja projektów
 • Ewaluacja innowacji społecznych

Ja prywatnie:
W wolnym czasie maluję oraz wędruje z kijami po plaży na krótszych i dłuższych dystansach, chce w ten sposób przejść całe polskie wybrzeże Bałtyku. LUBIĘ ROBIĆ RZECZY DOBRE – DOBRZE.

Realizacja epidot.pl