dr Mirosław Warowicki

Mirosław Warowicki – dr nauk społecznych (psychologia społeczna), posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych i ewaluacyjnych dla sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą (kraje bałkańskie, CEE, Euro-Azja, Afryka). Ekspert w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju; członek zespołu ekspertów w programie Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im Stefana Batorego; w Zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Szkoleniowych dla Władz Lokalnych i Regionalnych (European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities, ENTO) przy Radzie Europy w Strasburgu w latach 2004-2010; członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Pracował przy redakcji i wydaniu periodyków naukowych i 14 książek z dziedziny nauk społecznych.

Kontakt: mirek.warowicki@ursanet.pl
Tel kom: 601-655- 079

Realizacja epidot.pl