Jakub Wróblewski

Socjolog, ewaluator, badacz społeczny i analityk, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Specjalizuje się w doradztwie i prowadzeniu badań dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Inspektorat Sanitarny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej.

W latach 2015 – 2018 roku członek Zarządu i sekretarz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. W latach 2018-2021 prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Dane kontaktowe:

  • Adres e-mail: jakub.wroblewski@pte.org.pl | jwroblewski@provisionsolutions.pl
  • Telefon kontaktowy: 603 812 946
  • Strona www | Portal społecznościowy: Facebook | Strona firmowa
  • Adres korespondencyjny: ul. Królewska 65A | 30-081 Kraków
Realizacja epidot.pl