Krzysztof Piróg

Dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego. Prowadzi badania m.in. z zakresu reprezentacji medialnych, pluralizmu medialnego, zawartości mediów, socjologii miasta, rozwoju regionalnego, ewaluacji polityk publicznych oraz badania postaw. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych. Prowadzi firmę badawczą w obszarze badań społecznych i ewaluacyjnych. Członek Zarządu PTE w latach 2014-2015. 

E-mail: krzysztofpirog@o2.pl

Województwo: Podkarpackie

Realizacja epidot.pl