Magdalena Urbańska

Z wykształcenia politolog i dyplomowana ewaluatorka (IS UW). Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze Badań Rynku i Usług – dysertacja nt. innowacyjności usług szkoleniowych. Od 3 lat wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1996r. związana z sektorem pozarządowym i ekonomii społecznej. Pełniła funkcję m.in. prezesa fundacji, dyrektora programu samorządowego, eksperta ds. standardów zarzadzania projektami czy doradcy. Wykwalifikowana trenerka z 20-letnim stażem (ponad 10 tys. zrealizowanych godz. szkoleniowych) – autorka wielu programów edukacyjnych. Dwukrotna tutorka w programie „Kuźni Ewaluacji” PTE.

Przez 6 lat była także pracownikiem administracji samorządowej (Urząd Miasta Poznania – koordynator projektów miejskich, Wojewódzki Urząd Pracy – kontroler dotacji i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, członek gr. roboczej ds. ewaluacji przy MRPiPS).

Od 12 lat prowadzi z powodzeniem własną firmę badawczą pn. TEMBOLab.

Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego od 2010r., a także Polish Society for Training and Development (PSTD) i The European Workplace Innovation Network (EUWIN).

Ewaluacją zajmuje się 21 lat. Brała udział jako kierownik, ekspert lub członek zespołu w 92 badaniach społecznych, gospodarczych i ewaluacyjnych, m.in. w Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Wielkopolskiego, czy w projekcie „Foresight Regionalny dla Wielkopolski”.

Autorka ponad 40 strategii, raportów i publikacji, m.in. Strategii komunikacji w międzynarodowym projekcie Social(i)Makers, „Ewaluacja społeczności lokalnej” (2009), czy „Zastosowanie komunikatorów internetowych w badaniach jakościowych” (2017), raportu z ewaluacji „Trójmiejskiego Pilotażowego Programu Wsparcia Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych”.

Miłośniczka innowacji i smart city, experiential learning, badań predyktywnych i jakościowych.

Realizacja epidot.pl