Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją

Leszek Korporowicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
leszek.korporowicz@poczta.onet.pl
ZMIENNE LOSY POLSKIEJ EWALUACJI
Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją
W: „Ewaluacja w edukacji”, red. B. Niemierko, PTDE, Kraków 2011

Realizacja epidot.pl