Agnieszka Fijałkowska

Socjolożka zajmująca się ewaluacją w edukacji oraz wspieraniem środowisk szkolnych w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Od 1998 roku związana była z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji), gdzie tworzyła i prowadziła programy szkoleniowe dla kadr systemu doskonalenia nauczycieli oraz dla pracowników kuratoriów oświaty w obszarze ewaluacji w edukacji.

Od roku 2007 zajmuje się obsługą programów Unii Europejskiej na rzecz edukacji (program Uczenie się przez całe życie oraz Erasmus+) pracując dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie wdrażała i koordynowała m.in. program dedykowany samorządom terytorialnym – Comenius Regio.

Trener treningu i warsztatu psychologicznego posiada umiejętności diagnozy potrzeb edukacyjnych, konstruowania programów warsztatów, prowadzenie zajęć warsztatowych, ewaluacji zajęć.

Współautorka publikacji nt. ewaluacji w edukacji m. in. „Autoewaluacja w szkole” pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej.

Ponadto realizatorka projektów badawczych o tematyce edukacyjnej i społecznej m.in. badanie Wzmacnianie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego; Ewaluacja projektów kampanii informacyjno–promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych; Ewaluacja projektu integracji zawodowej kobiet; Ewaluacji projektu Mazowieckie Małe Przedszkola; Ewaluacja ogólnopolskiego programu szkoleń kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Specjalizacja: Edukacja

Kontakt: agnieszka@fijalkowscy.com

Województwo: Mazowieckie

 


Specjalizacje: Edukacja

Email: agnieszka@fijalkowscy.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl