Agnieszka Śnieżek

Socjolożka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewaluacją zajmuje się zawodowo od 2004 roku uczestnicząc w realizacji badań zleconych przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Projektowała i realizowała ewaluacje programów współfinansowanych ze środków UE, głównie na zlecenie administracji publicznej: przedakcesyjnych (Phare), w okresie programowania 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu badaniami ewaluacyjnymi oraz teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie projektowania i stosowania metod i technik badań społecznych, jakościowych i ilościowych. Od 2007 roku związana z firmą konsultingowo-badawczą EVALU sp. z o.o. (dawniej Agrotec Polska sp. z o.o.), w której pełni funkcję kierownika badań. Prowadzi badania w różnorodnych obszarach: problematyki społecznej (wykluczenie społeczne, edukacja, zdrowie i inne), rozwoju regionalnego, jakości zarządzania i wdrażania projektów i programów (w tym kryteriów oceny projektów, systemu monitoringu, oceny i szacowania wskaźników, obciążeń administracyjnych etc.), rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju instytucjonalnego, rozwoju obszarów wiejskich, infrastruktury, transportu, środowiska i energetyki.

Od 2006 roku jest członkiem Zarządu PTE, od tego samego roku pełni funkcję Skarbnika.


Email: agnieszka.sniezek@pte.org.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl