Agnieszka Szczurek

Socjolog i pedagog. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (2000) oraz Ośrodka Ewaluacji Sp. z o.o (2004). Specjalizuje się w ewaluacji projektów edukacyjnych, kulturalnych oraz dotyczących rozwoju lokalnego. Wszystkie badania stara się prowadzić w sposób dialogiczny i demokratyczny. Zasad tych uczyła się jako magistrantka profesora Leszka Korporowicza. Ostatnio interesuje się poprawą użyteczności raportów ewaluacyjnych, by były krótkie i zrozumiałe. Analizuje współczynnik mglistości, by raporty faktycznie pomagały odbiorcom w podejmowaniu decyzji.


Specjalizacje: Edukacja, kultura i rozwój lokalny oraz etyka w badaniach

Email: a.szczurek@ewaluacja.eu

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl