Aleksandra Gutowska

Ukończyła stosunki międzynarodowe oraz afrykanistykę w Uniwersytecie Warszawskim, a także studia socjologiczne magisterskie i doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Jest doświadczoną koordynatorką projektów, w szczególności z zakresu współpracy rozwojowej i wsparcia demokracji w różnych krajach świata m.in. w Tanzanii, Ugandzie, Kenii, Senegalu i w Ukrainie oraz wspierających uchodźczynie i uchodźców w Polsce (głównie z Ukrainy).

Ma także doświadczenie w monitoringu i ewaluacji projektów realizowanych w różnych krajach świata oraz w Polsce, których odbiorcami byli uchodźcy i migranci.

Jest członkinią PTE oraz STOP-u.

Więcej informacji o jej dotychczasowym życiu zawodowym znajduje się na profilu na Linkedin.

W PTE rozwija działania w obszarze monitoringu i ewaluacji projektów/programów z zakresu pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej (ze szczególnym naciskiem na wsparcie Ukrainy) oraz wspierających uchodźców i migrantów przebywających w Polsce. Jest autorką wielu wniosków grantowych, w tym dotyczących wsparcia w obszarze monitoringu i ewaluacji organizacji działających w obszarze współpracy rozwojowej i migracji. W Towarzystwie zajmuje się także komunikacją wewnętrzną, przygotowując i rozsyłając wśród osób członkowskich newsletter PTE.


Realizacja epidot.pl