Alicja Zajączkowska

Prezes Zarządu w PrePost Consulting Sp. z o.o.. Ewaluatorka, badaczka społeczna, trenerka, doradca biznesowy, mentorka. Specjalizuję się w badaniach społecznych i ewaluacji, innowacjach społecznych, strategii rozwoju oraz zarządzania organizacjami i projektami. W latach 2005 – 2021 przeprowadziłam badania społeczne/ewaluację ponad 150 przedsięwzięć, w tym ok. 50 projektów innowacyjnych i ponadnarodowych.


Specjalizacje: Prowadzę ewaluację programów, projektów, zwłaszcza z tematyki pomocy społecznej, edukacji, zdrowia i innowacji społecznych. Realizuję doradztwo i szkolenia z zakresu ewaluacji

Email: alicja@prepost.pl

Obszar działania: Województwo pomorskie

Realizacja epidot.pl