Anna Kierzkowska-Tokarska

Aktywna w obszarze badań ewaluacyjnych, w tym upowszechniania ewaluacji interaktywnej oraz wrażliwej na kontekst społeczny i kulturowy. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego od roku 2008. Współpraca z Instytutem Sobieskiego, Centrum im. A. Smitha, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Absolwentka Wydziału Germanistyki i Slawistyki Uniwersytetu w Tybindze/Niemcy, Studiów Podyplomowych „Administracja Publiczna” na Uniwersytecie w Speyer/Niemcy oraz Studiów Podyplomowych ”Ewaluacja projektów i programów, finansowanych przez UE” – Instytut Stosowanych Studiów Społecznych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.


Email: akierzkowska1@wp.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl