Barbara Porębska-Maciołek

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego na kierunku samorządowym, studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Nauki o polityce oraz studiów podyplomowych w zakresie ewaluacji polityk społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; od 2005 roku związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, od 2007 roku główny specjalista ds. ewaluacji w Instytucji Pośredniczącej PO KL w Departamencie Polityki Regionalnej,  w latach 2015-2022 Jednostki Ewaluacyjnej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi, obecnie w Departamencie Rozwoju Regionu, w latach 2016-2017 koordynowała pracę tej Jednostki; specjalizuje się w zlecaniu i realizacji badań ewaluacyjnych mieszczących się w obszarach wsparcia funduszy unijnych, w szczególności przedsiębiorczości, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, włączenia społecznego i rynku pracy oraz instrumentów finansowych; autorka publikacji naukowych i pokonferencyjnych dotyczących m.in. wyzwań stojących przed ewaluacją w Polsce; uczestniczka i prowadząca szkolenia, konferencji krajowych i międzynarodowych w obszarze ewaluacji.


Email: barbara.porebska-maciolek@umwm.malopolska.pl

Obszar działania: Województwo małopolskie

Realizacja epidot.pl