Barbara Worek

Dr hab. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzenie badań jakościowych i ilościowych, szkoleń i zajęć poświęconych ewaluacji.


Specjalizacje: Analiza danych jakościowych, Uczenie się dorosłych, polityka edukacyjna

Email: bworek@gmail.com

Obszar działania: Województwo małopolskie

Realizacja epidot.pl