Beata Ciężka

Od 1995 roku zajmuję się ewaluacją. Mam bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Specjalizuję się w zagadnieniach edukacji, rynku pracy, wdrażania programów rozwojowych oraz działań podnoszących jakość instytucji i organizacji. Jestem współautorką rozwiązań systemowych w obszarze zapewniania jakości i ewaluacji w edukacji w Polsce i za granicą.

Jestem autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu z nich, a także byłam przez szereg lat wykładowcą na wielu uczelniach, w tym na studiach podyplomowych z ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej. Jestem autorką scenariuszy szkoleń, materiałów i publikacji poświęconych ewaluacji, głównie w obszarze edukacji.

Członkini-założycielka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w latach 2004-2010 Prezeska PTE.

Publikacje:

 1. Ciężka, A. Rybińska (red.) Ewaluacja w działaniach edukacyjnych, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2020
 2. Ciężka i in. Poland (w:) The Institutionalisation of Evaluation in Europe, Ed. By R. Stockmann, W. Meyer, L. Taube, Palgrave Macmillan, 2020
 3. Ciężka, Wydeptywanie nowych ścieżek ewaluacyjnych w trudnych czasach – czyli bez ewaluacji ani rusz (w:) Edukacja dorosłych – globalny układ odpornościowy (red.) S. Łais, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2020
 4. Ciężka, „Dziecięce” metody ewaluacji (w:) Sześć kontekstów uczenia (się) dorosłych (red.) M. Mrożek, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019
 5. Ciężka, Ewaluacja w Edukacji dorosłych. Nowe trendy, wyzwania, oczekiwania, (w:) Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce, (red.) M. Gromadzka, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018
 6. Ciężka, Konceptualizacja ewaluacji, czyli jak przygotować ewaluacje projektu szkoleniowego (i każdego innego) (w:) Kolaż doświadczeń uczących (się) dorosłych, (red.) M. Sulik, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018
 7. Ciężka, Ewaluacja szkoleń to nie tylko zadowolenie uczestnika po szkoleniu (w:) Uczenie się dorosłych okiem praktyka, (red.) M. Gromadzka, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018
 8. Ciężka, Mazurkiewicz G., Zastosowanie i planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) – czyli po co nam ewaluacja wewnątrz i jak ją przygotować? (w:) Jak budować dobrą szkolę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, pod red. G. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
 9. Ciężka, Ewaluacja wewnętrzna – praktyczne wskazówki, (w:) Dyrektor Szkoły, Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, 5 (245) maj 2014
 10. Ciężka, Koncepcja metodologiczna ewaluacji w nadzorze pedagogicznym w kontekście czterech generacji ewaluacji, czyli gdzie jesteśmy na „drzewie ewaluacji” ewaluacji (w:) Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, pod red. G. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 11. Ciężka, Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) wraz z przykładami projektów ewaluacji (w:) Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, pod red. G. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 12. Ciężka, Strategie ewaluacji wewnętrznej, czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole (w:) Dyrektor Szkoły, Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, 8(224) sierpień 2012
 13. Ciężka, Rozwój koncepcji ewaluacyjnych od pomiaru do ewaluacji dialogicznej, (w:) Edukacja, Ewaluacja, Rozwój, pod red. K. Postrzednik-Lotko i I. Sobieraj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. B.Jańskiego, Opole 2011
 14. Ciężka, Stanąć mocno na nogach, czyli jak przygotować ewaluację w pięciu krokach (w:) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Konteksty, pod red. G. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

Specjalizacje: Edukacja, rynek pracy, programy i projekty (różny profil)

Email: beata.ciezka@pte.org.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl