Dorota Szaban

Wykształcenie: dr hab. prof. UZ, socjolożka, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Afiliacja: Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski.

Doświadczenie: Autorka licznych publikacji z zakresu wielowymiarowości jakości życia, socjologii zdrowia, socjologii młodzieży i migracji. Specjalistka w zakresie metodologii i warsztatu badacza społecznego. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu badaniami ewaluacyjnymi oraz teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie ich projektowania. Od 2005 roku realizuje badania ewaluacyjne i monitoring w obszarze edukacji, nauki, kultury oraz na potrzeby NGO oraz samorządów. Animatorka badań społecznych w zakresie funkcjonowania społeczności lokalnych, jakości życia oraz wyzwań współczesnego społeczeństwa.


Specjalizacje: metodologia badań, jakość życia, młodzież, migracje, konflikty społeczne, nowe technologie w życiu społecznym

Email: d.szaban@is.uz.zgora.pl

Obszar działania: lubuskie, cała Polska

Realizacja epidot.pl