Edyta Boratyńska-Karpiej

Ekspert w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

politolog, absolwentka 4 studiów podyplomowych: Międzynarodowe Stosunki Finansowo-Ekonomiczno-Prawne (SGH), Akademia Rozwoju Regionalnego (EUROREG, Uniwersytet Warszawski), Zarządzanie Ochroną Środowiska (Warszawska Szkoła Zarządzania)  i Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem (Collegium Civitas) oraz roczny kurs z zakresu zarządzania projektami. Posiada 18-letnie doświadczenie w administracji rządowej w sektorze transportu (fundusze unijne, kwestie związane z opracowywaniem i monitoringiem programów drogowych). Aktualnie jest ekspertem ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (w 2016 r. współtworzyła od podstaw Jednostkę Ewaluacyjną w  CUPT). Przeprowadza badania ewaluacyjne i opracowuje analizy/ekspertyzy dotyczące efektywności i użyteczności systemów transportowych w kontekście wdrażania projektów unijnych. Jest współredaktorem merytorycznym i technicznym publikacji pn. Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka oraz Ocena wpływu miejskich projektów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – standardy i wyzwania, a także autorem artykułów dotyczących problematyki funkcjonowania i ekonomiki transportu. Koordynuje działania Transportowego Obserwatorium Badawczego. Propagator działań na rzecz dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.


Email: be-eb@wp.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl