Ewa Kusideł

Jest ekonometrykiem na stałe zatrudnionym na stanowisku profesora w Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenia w ewaluacji rozpoczynała w 2007 r. projektem pt. „Wpływ funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie w Polsce”. Specjalizuje się w zastosowaniu metod statystyczno-ekonometrycznych w ewaluacji wpływu funduszy unijnych na gospodarki krajów i regionów oraz badaniu procesów konwergencji realnej . Kierowała lub uczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu projektów ewaluacyjnych. Obecnie (2022 r.) jest kierownikiem Katedry Ekonometrii Przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pełni również funkcję prodziekana ds. nauki. Członkini PTE.


Email: ewa.kusidel@eksoc.uni.lodz.pl

Obszar działania: Województwo łódzkie

Realizacja epidot.pl