Grzegorz Dutka

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Katedra metodologii badań społecznych); badacz w uczelnianym Centrum Badań i Innowacji InLab; wcześniej – pełnoetatowy pracownik w firmie badawczej


Specjalizacje: Socjologia migracji, socjologia społeczności lokalnych, socjologia innowacji, metody i techniki badań, realizacja projektów badawczych i ewaluacyjnych

Email: grzegorzdutka123@gmail.com

Obszar działania: Województwo małopolskie / Śląskie

Realizacja epidot.pl