Hanna Łowicka

Akademia Innowacyjnej Edukacji

Ewaluatorka, trenerka w zakresie kompetencji miękkich oraz zarządzania projektami. od 2005 roku zajmuję się ewaluacją projektów, efektywności kursów, były członek zespołu wdrażania ewaluacji w dydaktyce na uniwersytecie, członek zespołu w PTE który opracował Standardy ewaluacji w Polsce prze 2010 roku, nagroda ministerstwa za system ewaluacji projektu EQUAL,  obecnie ewaluacja m.in dla LGD, OWES, obecnie właściciel firmy edukacyjno-doradczej, coach ICC od 2008 roku, career coach od 2010 roku, liczne certyfikacje, 2 studia podyplomowe, ukończone studia doktoranckie,

Ekspertka w zespołach badawczych i współautorka raportów ewaluacyjnych m.in dla Urzędu marszałkowskiego, uczelni wyższej, JST, LGD, OWES, oraz w projektach biznesowych – edukacyjno-doradczych, trenerka  m.in z tematyki ewaluacji i monitoringu. Twórca wielu systemów ewaluacji np. dla realizacji strategii gmin, LGD. Także realizowała badanie dla międzynarodowej Agencji zatrudnienia w Polsce na temat efektywności metod aktywizacji kobiet długotrwale bezrobotnych.

Specjalizacja w obszarze projektów społecznych, naukowych. Prowadzi samodzielnie badania ilościowe i jakościowe. Chętnie włącza się w prace zespołów badawczych jako realizator. Ponadto realizuje badania ewaluacyjne w zakresie edukacji pozaformalnej osób dorosłych. Od 2009 roku prowadzi również badania ewaluacyjne w obszarze ekonomii społecznej.


Specjalizacje: Ewaluacja projektów unijnych, ewaluacja efektywności wsparcia w procesie edukacji, ewaluacja realizacji wieloletnich strategii

Email: hania.lowicka@gmail.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl