Henryk Kazimierz Mizerek

Prof. dr hab. Henryk Mizerek od ponad 40 lat jest związany z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie (a wcześniej WSP w Olsztynie), które tworzą intelektualną, emocjonalną i społeczną przestrzeń rozwoju naukowego i dydaktycznego.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku pedagogika. Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych

Liczne projekty badawcze realizował we współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju (Uniwersytet Jagielloński) oraz za granicą – szczególnie w Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz w USA. Wypromował – jak dotąd – ośmiu doktorów.  Obecnie kieruje Katedrą Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.


Specjalizacje: Ewaluacja edukacyjna, metodologia jakościowych badań społecznych, pedeutologia i kształcenie nauczycieli

Email: mizerek@uwm.edu.pl

Obszar działania: Województwo Warmińsko-mazurskie

Realizacja epidot.pl