Ireneusz Niećko

Główny specjalisty ds. ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań społecznych, marketingowych i ewaluacyjnych. Pracował m.in. jako badacz w Instytucie Badania Opinii i Rynku „Pentor”. Był wieloletnim wykładowcą szkół wyższych m.in. pełnił funkcję adiunkta na kierunku socjologia na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadził wykłady i ćwiczenia m.in. z zakresu metod i technik badań społecznych. Jest autorem wielu raportów z badań oraz strategii. Drugim obszarem jego zainteresowań i doświadczeń zawodowych są fundusze europejskie. Był m.in. dyrektorem Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (socjologia), gdzie uzyskał również tytuł doktora. Ukończył studia podyplomowe z zakresu: Zarządzanie projektami strukturalnymi i prawo Unii Europejskiej.


Email: ireneusz.niecko@gmail.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl