Iwona Sobieraj

Doktor, pracownik Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe związane z  zagadnieniami teorii i praktyki ewaluacji, mniejszości narodowych i etnicznych, problemów wielokulturowości oraz przekazu międzypokoleniowego. Prowadziła szkolenia i tutoring z zakresu ewaluacji dla szkół, NGO oraz instytucji samorządowych. Autorka publikacji naukowych oraz programu wspomagającego ewaluację dla szkół.

Wybrane publikacje:

– I. Sobieraj, Problems of Transferring Knowledge on the Example of Recommendations from Evaluation of European Funds in Poland, Organization and Management, nr 141,Silesian University of Technology Publishing House,  2019, p.377.

– I. Sobieraj, A. Kaczmarska, Program wspierający ewaluację wewnętrzną. Od problemu/pomysłu do realizacji, w:  Jak budować dobrą szkołę. Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Pod red. Grzegorza Mazurkiewicza, Wyd. UJ, Kraków 2015, s. 501 – 510.

– I. Sobieraj, Socjologia i ewaluacja [w:] Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, red. A. Kołodziej, I. Sobieraj, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s.  61 – 80.

– I. Sobieraj, Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły, Idee – metody – organizacja, Wyd. Nomos, Kraków 2014.


Specjalizacje: Ewaluacja, przekaz międzypokoleniowy, socjologia zdrowia

Email: isobieraj@uni.opole.pl

Obszar działania: Województwo opolskie

Realizacja epidot.pl