Jacek Pokorski

Jacek Pokorski, od 2004 r. związany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, główny specjalista Jednostki Ewaluacyjnej PARP, od 2016 r. kierownik Sekcji Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Analiz i Strategii; w latach 2010–2014 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, obecnie przewodniczy pracom Komisji Rewizyjnej PTE; specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw i otoczenia biznesu oraz ewaluacjach programów rozwoju gospodarczego (m.in. wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podnoszenia kwalifikacji kadr, rozwoju infrastruktury społeczno‑gospodarczej); redaktor i autor publikacji oraz prelegent konferencji poświęconych problematyce ewaluacyjnej; ewaluator, trener (m.in. studia podyplomowe, „Kuźnia ewaluacji”, szkoła „Polityki publiczne oparte na dowodach”) i konsultant w zakresie badań ewaluacyjnych. Więcej informacji i kontakt: linkedin.com/in/jacek-pokorski-65597b59/ lub email jacek.pokorski [at] gmail.com

Jacek Pokorski, associated with the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) since 2004, Chief Expert of the Evaluation Unit of PARP, Head of the Monitoring and Evaluation Section in the Analysis and Strategy Department since 2016. Vice-President of the Polish Evaluation Society (PTE) in 2010–2014, currently the Head of the Supervisory Authority of PTE. He specialises in research on enterprises and business environment and evaluation of economic development programmes (such as support for a competitive and innovative economy, enhancing staff qualifications, development of social and economic infrastructure). Editor and author of publications and speaker at conferences on evaluation issues. Evaluator, trainer (post-graduate studies, ‘Evaluation Forge’, ‘Evidence-based public policies’ school) and consultant in evaluation research. Find out more and contact via linkedin.com/in/jacek-pokorski-65597b59 or email jacek.pokorski [at] gmail.com


Email: jacek.pokorski@gmail.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl