Jakub Wróblewski

Socjolog, ewaluator, badacz społeczny i analityk, absolwent socjologii (specjalizacja: badania społeczne i analiza danych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także I edycję Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Pracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w którym w latach 2015 – 2018 roku był członkiem Zarządu i pełnił funkcję sekretarza, a od 2018 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa. W ramach aktywności w Polskim Towarzystwie Ewaluacyjnym współorganizował m.in. I i II Ogólnopolski Kongres Ewaluacyjny, brał udział w konferencjach i seminariach: 13 th European Evaluation Society Biennial Conference, VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, seminarium: Wyzwania w obszarze ewaluacji działań edukacyjnych adresowanych do osób dorosłych, IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna, seminarium: Poza granice parametryzacji. O społeczną wartość, etykę i racjonalność ewaluacji.

Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi od 2010 roku realizując usługi badawcze i analityczne głównie dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Główny Inspektorat Sanitarny, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej.


Specjalizacje: Obsługa badawcza sektora publicznego, realizacja usług ewaluacyjnych i doradczych dla administracji publicznej

Email: jwroblewski@provisionsolutions.pl

Obszar działania: Cała Polska

Realizacja epidot.pl