Jerzy Tutaj

Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Założyciel Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, gdzie w latach 1996‑2004 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych. W latach 2004 – 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zamek Książ. W latach 2011‑2014 Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, założyciel Instytutu Maxa Webera oraz redaktor naczelny European Journal of Management and Social Science. Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym książek z zakresu strategii rozwoju, innowacji oraz zarządzania. Współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, kilkudziesięciu strategii jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Członek PTE.


Specjalizacje: strategie rozwoju jst i firm, zarządzanie innowacjami

Tel.: 605 056 975

Email: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

Obszar działania: województwo dolnośląskie i lubuskie

Realizacja epidot.pl