Katarzyna Pałko

Socjolożka. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ewaluacją zajmuje się zawodowo od 2007 roku, gdy oceniała projekty szkoleniowe realizowane przez NGO. W latach 2009-2012 projektowała ewaluacje i badania monitoringowe w ramach Regionalnej Strategii Innowacji wdrażanej przez Województwo Małopolskie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu badaniami ewaluacyjnymi oraz teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie projektowania i stosowania metod i technik badań społecznych, jakościowych i ilościowych. Od 2013 roku prowadzi własną firmę SACADA Pracownia Badawczo-Projektowa Sp.z o.o.

Prowadzi badania w różnorodnych obszarach: innowacja i innowacyjność, problematyka społeczna (wykluczenie społeczne, edukacja, zdrowie i inne), rozwój regionalny, jakość zarządzania i wdrażania projektów i programów, rozwój zasobów ludzkich, rozwój instytucjonalny, rozwój obszarów wiejskich.


Specjalizacje: Innowacja i innowacyjność, rozwój regionalny, problematyka społeczna (wykluczenie społeczne, edukacja, zdrowie i inne), jakość zarządzania i wdrażanie projektów i programów, rozwoju zasobów ludzkich, rozwój instytucjonalny, rozwój obszarów wiejskich

Email: katarzyna.palko@sacada.pl

Obszar działania: Województwo małopolskie

Realizacja epidot.pl