Katarzyna Zawalińska

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, kierownik Zakładu Modelowania Ekonomicznego. Ukończyła MPhil in Development na Uniwersytecie w Cambridge (Corpus Christi College) gdzie uczyła się technik ewaluacji.  Odbyła staż post doktorski na Uniwersytecie Helsińskim (Ruralia Institute, Finalndia) oraz w Center of Policy Studies (Monash University, Australia). Prowadziła i wykonywała projekty ewaluacyjne zarówno polskie jak i międzynarodowe, m.in. dla Komisjj Europejskiej, Banku Światowego, dla polskich i zagranicznych ministerstw związanych z rolnictwem, rozwojem regionalnym, rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska. Była ewaluatorem i/lub głównym wykonawcą w programach takich jak PHARE, PROW, ESPON, FP6 (ADVANCED-EVAL), H2020, DG AGRI, EQUAL i w wielu strategiach rozwoju.


Specjalizacje: rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo

Email: irwirkasia@gmail.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl