Maciej Szałaj

Ewaluator i analityk polityk publicznych z ponad 20-letnim stażem. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami oraz inżynierii i analizy danych (Szkoła Główna Handlowa), a także zamówień publicznych (Akademia Leona Koźmińskiego). Autor licznych artykułów i opracowań w dziedzinie metodologii badań ewaluacyjnych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte po stronie wykonawców, jak również instytucji zamawiających ewaluacje. Członek Zarządu (2008-2010) oraz Prezes Zarządu PTE (2010-2014). Obecne związany z Departamentem Analiz i Strategii PARP, gdzie odpowiada za projektowanie i ewaluacje programów pilotażowych. Pełni również rolę eksperta ds. ewaluacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (Narodowe Centrum Kultury).


Realizacja epidot.pl