Magdalena Kocejko

Badaczka i ewaluatorka z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w ewaluacji projektów/programów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, w tym przede wszystkim do osób z rożnymi niepełnosprawnościami.  Z wyksztalcenie socjolożka i psycholożka, pisze doktorat o polityce wobec kobiet z niepełnosprawnościami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jako ekspertka ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami i badaczka współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym w tym m.in. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, PwC Polska Sp. z.o.o i Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Autorka i współautorka kilkudziesięciu raportów z ewaluacji projektów systemowych, innowacyjnych, wypracowujących nowe modele i instrumenty wsparcia w obszarze polityki społecznej, rynku pracy i edukacji. W swojej pracy stara się stosować podejście intersekcjonalne, partycypacyjne, a także dbać o dostępność procesu badawczego dla osób z rożnymi potrzebami.

 


Specjalizacje: ewaluacja projektów/programów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją

Email: magdalena.kocejko@gmail.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl