Magdalena Urban

2019 – obecnie

CEO Research Breath

Realizuję badania ewaluacyjne, badania społeczne oraz badania rynku. Prowadzę procesy service design, projektuję strategie oraz pozyskuję fundusze unijne. Sama również jestem ich beneficjentką – firmę utworzyłam dzięki dotacji 19.2 PROW.

2018 – obecnie

Research & Service Design Lead w Santander Bank Polska

Zakres prac: projektowanie i koordynacja badań, narzędzi badawczych, współpraca z firmami zewnętrznymi, prowadzenie badań wewnętrznych, zarządzanie zespołem ankieterów, wnioskowanie, analiza wyników, rekomendowanie działań, omawianie wyników z biznesem, edukacja badawcza biznesu, prowadzenie projektów service design.

2017 – 2018

Starszy Specjalisty w Oddziale Ewaluacji i Oceny w UMWW

Zakres prac: tworzenie SOPZ, koordynacja badań ewaluacyjnych realizowanych przez Wykonawców, przeprowadzenie wewnętrznego badania ewaluacyjnego, czuwanie nad jakością dostarczanych raportów, aktualizacje Planu Ewaluacji, organizacja posiedzeń Grupy Sterującej Ewaluacją, opieka nad stażystami i ich szkolenie.

2013 – 2016

Badacz w poznańskiej firmie ewaluacyjnej

Zakres prac: analizowanie danych zastanych, realizacja wywiadów indywidualnych i grupowych, analiza danych ilościowych oraz raportowanie.


Specjalizacje: Ewaluacje, service design, badania relacyjne (jakość obsługi, satysfakcja)

Email: magdalena@researchbreath.pl

Obszar działania: Województwo kujawsko-pomorskie

Realizacja epidot.pl