Magdalena Urbańska

Badaczka, ewaluatorka i analityk w TEMBOLab, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwentka nauk politycznych, ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze Badań Rynku i Usług.

Od 1996r. związana z sektorem pozarządowym i ekonomii społecznej. Pełniła funkcję m.in. prezesa fundacji, dyrektora programu samorządowego, eksperta ds. standardów zarzadzania projektami  i doradcy. Wykwalifikowana trenerka z 20-letnim stażem (ponad 10 tys. zrealizowanych godz. szkoleniowych) – autorka wielu programów edukacyjnych. Dwukrotna tutorka w programie „Kuźni Ewaluacji” PTE.

Przez 6 lat była pracownikiem administracji samorządowej (Urząd Miasta Poznania – koordynator projektów miejskich, Wojewódzki Urząd Pracy – kontroler dotacji i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, członek gr. roboczej ds. ewaluacji przy MRPiPS).

Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego od 2010r., a także Polish Society for Training and Development (PSTD) i The European Workplace Innovation Network (EUWIN).

Ewaluacją zajmuje się 21 lat. Brała udział jako kierownik, ekspert lub członek zespołu w 92 badaniach społecznych, gospodarczych i ewaluacyjnych, m.in. w Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Wielkopolskiego, czy w projekcie „Foresight Regionalny dla Wielkopolski”.

Autorka ponad 40 opracowań, w tym: strategii, raportów, publikacji i artykułów, m.in. Strategii komunikacji w międzynarodowym projekcie „Social(i)Makers”, „Ewaluacja społeczności lokalnej” (2009), „Zastosowanie komunikatorów internetowych w badaniach jakościowych” (2017), raportu z ewaluacji „Trójmiejskiego Pilotażowego Programu Wsparcia Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych”.


Specjalizacje: Metody etnograficzne w ewaluacji, badania predyktywne, ewaluacja partycypacyjna, diagnozy społeczne, rozwój zawodowy i ZZL, smart city i innowacje.

Email: magda@tembolab.pl

Obszar działania: Województwo wielkopolskie (cała Polska)

Realizacja epidot.pl