Małgorzata Latoch-Zielińska

Dr hab. prof. UMCS. Autorka ponad 100 publikacji z edukacji humanistycznej, ewaluacji i diagnostyki szkolnych osiągnięć uczniów, e-learningu, wykorzystania ITC w procesie kształcenia. Członek m.in. Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Oddziału PAN w Lublinie. Pracownik naukowo-dydaktyczny  Katedry Edukacji Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Specjalizacje: Edukacja polonistyczna, literatura dla dzieci i młodzieży, nowe technologie w edukacji

Email: gosialz@poczta.onet.pl

Obszar działania: Województwo lubelskie

Realizacja epidot.pl