Małgorzata Niemkiewicz

Dr nauk społecznych, to liderka zaangażowana w podnoszenie jakości współpracy Samorząd Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi NGO, związana jest z sektorem pozarządowym od ponad 20 lat.

Przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej PKRES; członkini, współprzewodnicząca dwóch kadencji Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego PRDPP, wieloletnia członkini i przewodnicząca Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, obecnie – dyrektorka Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku; ewaluatorka, badaczka, ekspertka, trenerka; laureatka w 2019 roku Nagrody Srebrne Drzewko Marszałka Województwa Pomorskiego za upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych; inicjatorka nowych rozwiązań, szczególnie w zakresie rozwoju usług społecznych oraz pracy ze społecznością lokalną; członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjne.


Specjalizacje: Ekonomia społeczna, polityka społeczna, innowacje społeczne

Email: malgorzata.niemkiewicz@wp.pl

Obszar działania: Województwo pomorskie

Realizacja epidot.pl