Marcin Pierzchała

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim). Członek Fundacji Rozwoju Badań Społecznych. Autor ponad 30 artykułów naukowych i popularno-naukowych, recenzji opublikowanych w wydawnictwach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych (m.in. „Journal of Organizational Change Management”, „Energies”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Folia Sociologica” „Humanizacja Pracy”, „Zarządzanie w Kulturze”). Kierownik/Koordynator, metodolog, badacz jakościowy oraz ilościowy w Zespołach Badawczych realizujących projekty badawcze (w tym ewaluacje) dla sektora prywatnego oraz publicznego m.in. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkich Urzędów Pracy w Warszawie oraz Łodzi, Urzędów Marszałkowskich Województwa Dolnośląskiego, Małopolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Komendanta Głównego Policji, Polskich Kolei Państwowych, Krajowego Centrum ds. AIDS, Ministerstwa Rozwoju/ Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Centrum Kultury, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowanie naukowe/badawcze: metodologia badań, migracje, polityki publiczne, zarządzanie w administracji publicznej, innowacyjność, B+R, rynek pracy, kultura, dziedzictwo, osoby z niepełnosprawnościami, badania UX.


Specjalizacje: realizacja usług ewaluacyjnych i badawczych dla sektora publicznego

Email: marcin.pierzchala1983@gmail.com

Obszar działania: Cała Polska

Realizacja epidot.pl