Marcin Zarzecki

Socjolog, statystyk, ekonometryk, ewaluator. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, nauczyciel akademicki. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Absolwent studiów podyplomowych w PAN oraz Master of Business Administration. Laureat nagrody LUMEN Leaders in University Management w zakresie zarządzania najlepszym projektem w Polsce w kategorii Rozwój. W latach 2015–2016 zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W kadencji 2016–2019 roku prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2014 roku kierownik Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii w UKSW w Warszawie. Od 2020 roku kieruje Zakładem Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW w Warszawie. W latach 2016–2018 Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Obecnie Członek Zarządu.


Specjalizacje: Metodologia badań społecznych, ewaluacja polityk publicznych, badania

Email: m.zarzecki@uksw.edu.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl