Mateusz Zych

Pierwsze samodzielne projekty badawcze z zakresu ewaluacji rozpoczynałem, ponad czternaście lat temu. Od jedenastu lat z kolei nieprzerwanie pracuję w instytucjach badawczych, z czego przeszło szczęść pełniąc funkcje kierownicze – od managera projektów po dyrektora zarządzającego. Od ponad trzech lat kieruję firmą, którą założyłem wspólnie ze specjalistami i naukowcami z zakresu socjologii, ekonometrii i etnografii. W toku swojej kariery wykonywałem projekty badawcze dla polskich Ministerstw i agencji centralnych. Przeprowadziłem także szereg badań i analiz dla Komisji Europejskiej (DG REGIO, DG EMPLOYMENT, DG MARE) brytyjskiego DFID oraz amerykańskiego USAID. Przed otwarciem własnej firmy pracowałem jako konsultant a później assistant manager w firmach należących do pierwszej dziesiątki instytucji doradczych i badawczych dla KE, DFiD i USAID.

Poza kompetencjami z zakresu projektowania badań społecznych (od koncepcji po raportowanie), analizy danych ilościowych (od statystyki opisowej po data-maining) oraz analizy danych jakościowych (od poszukiwania wzorców po tworzenie generalizacji) posiadam umiejętności zarządcze. Kierowałem małymi zespołami ekspertów, bardzo dużymi zespołami badawczymi (od kilkunastu po kilkadziesiąt osób, w tym ogólnopolską siecią ankieterów) a także strukturami back-office i front office w firmach międzynarodowych (brytyjskich i holenderskich) oraz w ramach prowadzonej obecnie firmy. Wspieram także PwC i kilka innym instytucji w zakresie badań i analiz społecznych.

Od 2012 do 2016 prowadziłem także zajęcia dla studentów z zakresu metodologii badań społecznych i analizy danych ilościowych i jakościowych oraz ewaluacji polityk i programów publicznych. Jestem autorem artykułów i współautorem publikacji naukowych z tego zakresu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a ponadto recenzentem Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego.


Email: mateusz.zych@05sigma.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl