Michał Sułkowski

Główny specjalista ds. ewaluacji, Departament Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia

Od 12 lat zajmuję się planowaniem i koordynacją realizacji badań ewaluacyjnych i analiz w administracji rządowej, w tym od ponad 5 lat w sektorze ochrony zdrowia. Współpracowałem dotąd z licznymi firmami konsultingowymi oraz instytutami i agencjami prowadzącymi działania doradcze i badawcze – zarówno z sektora prywatnego, pozarządowego, jak i publicznego, odbierając kilkadziesiąt projektów badawczych, m.in. w obszarze zdrowia.

Aktywnie uczestniczę w procesie strategicznego planowania wykorzystania funduszy europejskich w finansowaniu inwestycji rozwojowych w sektorze zdrowia. Brałem udział również w projektach międzynarodowych realizowanych przez OECD i Komisję Europejską dotyczących demografii i obszaru wykluczenia społecznego. Uczestniczyłem w organizacji licznych wydarzeń: spotkań, konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów dotyczących realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, w tym specjalistycznych grup roboczych poświęconych ewaluacji.

Na co dzień współpracuję z instytucjami zarówno rządowymi, jak i samorządowymi, a także sektorem pozarządowym. W moim życiu zawodowym zajmowałem się także badaniami marketingowymi (Millward Brown SMG/KRC) oraz planowaniem mediów (K2 Internet, OMD).

Z wykształcenia jestem socjologiem. Ukończyłem również studia podyplomowe z administracji publicznej, ewaluacji oraz farmakoekonomiki i prawa farmaceutycznego. Jestem członkiem PTE od 11 lat, a od kilku lat również członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.


Specjalizacje: Zdrowie, polityka społeczna

Email: sulmic@gmail.com

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl