Michał Szanter

Prezes zarządu i wspólnik zarządzający w Expert Advice sp. z o.o. Informatolog z doświadczeniem w realizacji i ewaluacji projektów w trzecim sektorze, biznesie oraz administracji publicznej. Ukończył szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania i zarządzania informacją, wywiadu jawnoźródłowego (m.in. KSAP, Fundacja Reporterów, Niebezpiecznik, Sekurak), dostępu do informacji publicznej, zarządzania oraz komunikacji.
Kieruje pracami zarządu IV kadencji Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.

Realizacja epidot.pl