Paweł Penszko

Z wykształcenia socjolog i slawista. Badania ewaluacyjne, dotyczące głównie efektów programów finansowanych ze środków unijnych, prowadzi od 2006 roku. Brał udział w ponad 75 krajowych i zagranicznych projektach o charakterze ewaluacji, w kilkunastu z nich pełniąc rolę kierownika zespołu. W latach 2010-2015 związany był z firmą PAG Uniconsult sp. z o.o., a od 2015 roku stale współpracuje z firmą Evalu sp. z o.o.

(dawniej Agrotec Polska sp. z o.o.). Jest również zatrudniony w Instytucie Badań Edukacyjnych. Pełnił funkcję eksperta w dziedzinie monitoringu i ewaluacji na rzecz takich instytucji publicznych, jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Autonomiczny Region Sardynii. W latach 2014-2015 brał udział w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prowadził szkolenia z zakresu metod kontrfaktycznych i innych technik statystycznych. Autor artykułów i wystąpień konferencyjnych w obszarze ewaluacji polityk publicznych. W roku 2014 odebrał nagrodę Lider Ewaluacji jako jedna z osób kierujących „Badaniem osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL”, uznanym za najlepsze badanie ewaluacyjne dziesięciolecia.


Specjalizacje: edukacja, rynek pracy; metody kontrfaktyczne; pomiar wskaźników rezultatu

Email: pawel.penszko@interia.pl

Obszar działania: Europa

Realizacja epidot.pl