Piotr Stronkowski

Piotr Stronkowski jest od 2014 r. niezależnym ewaluatorem, zajmującym się głównie tematyką rynku pracy, edukacji, integracji społecznej i trzeciego sektora.

Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie badawcze, zdobyte w Coffey International Development (Senior Manager Evaluation and Research) i PSDB (dyrektor ds. badań). Przez wiele lat pracował również w administracji publicznej. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Jest absolwentem Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji. Jest również współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, Banku Światowego, KSAP, MPiPS, MRR, Fundacja Batorego itd.

Członek PTE, zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej


Specjalizacje: Integracja społeczna, edukacja, rynek pracy

Email: pstronkowski@wp.pl

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl